Friday, December 9, 2011

कळले होते... कळले नव्हते

कळले होते... कळले नव्हते

ते भाव तुझ्या हृदयीचे, मी कधीच टिपले होते
चकवून तुझ्या डोळ्यांना नजरेतुन झरले होते

त्या अधीरल्या शब्दांना, ओठात रोखले होते
मिटलेल्या ओठांमधुनी, स्मितहास्य बोलले होते

त्या अवचित भेटीगाठी, की योगच जुळले होते
की योग तसे भेटींचे, जुळवून आणले होते

जणु ध्यास तुझा लागूनी, मन झपाटलेले होते
बेधुंद स्वप्न प्रेमाचे, वास्तवास पडले होते

अन् व्यक्त जाहलो तेव्हा, दोघांना कळले नव्हते
ते सुप्त भाव कोणाच्या शब्दांतुन फुलले होते

.... उल्हास भिडे (९-१२-२०११)

Wednesday, December 7, 2011

दाद

दाद

तिच्यावर लिहिलेली कविता वाचून
माझ्याकडे एकटक पहात
तिने हळूच भिरकावलेला
माझ्या कवितेचा कागद ......
..........
…..मी स्तंभित, संभ्रमित होण्याआधीच
माझ्या गळ्यात हात गुंफून
ऊष्ण श्वासातून तिने पुटपुटलेले
शब्द..... निरर्थक तरीही आशयघन....
.....मनातून स्फुरलेल्या कवितेला
मनात घुसणार्‍या कवितेतून दिलेली
दाद !

.... उल्हास भिडे (७-१२-२०११)