Monday, October 25, 2010

विटंबना

विटंबना

अचानक एक दिवस,
कोणीतरी उठतो,
कुठल्याशा पुतळ्याची,
विटंबना करून जातो …..
..... गदारोळ उठतो ……
मग सुरू होतात,
समर्थक आणि विरोधकांमध्ये
हाणामार्‍या…..
उसळतात दंगली….
आणि नकळतच होते
आपसातल्या सौहार्दाचीच विटंबना
पुतळा,
निश्चल, निर्विकार
की खिन्न आणि असहाय्य ???
………..
विटंबना करणारा मात्र,
मजेत असतो,
शांतपणे दुरून गंमत पहात …….
कदाचित,
पुढच्या अशाच एखाद्या कार्यक्रमाचं planning करत.

...... उल्हास भिडे (२०-१०-२०१०)

No comments:

Post a Comment