Sunday, November 14, 2010

चिरंतन सत्य

चिरंतन सत्य

मर्तिकाच्या सामानाचं दुकान
सुतकी चेहर्‍याचं गिर्‍हाईक
दुकानदाराचा निर्विकार चेहरा,
सकाळीच बोहनी झाली म्हणून
पैसे घेताना खुलला
श्रद्धेनं पैसे कपाळाला लावून
पेटीत ठेवतांना
काहीतरी पुटपुटला .....
कदाचित्
“धंद्यात बरकत दे रे देवा”
किंवा, असंच काहीतरी.
............
याच्या धंद्यात बरकत म्हणजे,
कुणीतरी मरायला हवं .....
तिथे चिता जळणार,
याच्या घरात चूल पेटणार,
उदराग्नी शांत होणार.
याचं जीवन,
दुसर्‍याच्या मरणाधीन
अर्थशास्त्र,
दुसर्‍याच्या जीवावर बेतलेलं
...........
एकीकडे खड्डा,
दुसरीकडे मातीचा ढीग,
लयातून उत्पत्ती ....
उत्पत्ती, स्थिती, लयाच्या लयीत
गरगरणारं विचारचक्र ....
त्या मंथनातून,
पुनश्च गवसलेलं
शाश्वत, चिरंतन सत्य ......
’जीवो जीवस्य जीवनम्”
(माणसां-माणसांत देखील)
..... उल्हास भिडे (१५-११-२०१०)

No comments:

Post a Comment