Saturday, February 16, 2013

हल्ली


हल्ली     (गझल)
 
कुण्या काळचा बुद्दू झालो हुषार हल्ली
“मीच बरोबर” ठाम सांगतो त्रिवार हल्ली

मी चिंचेच्या झाडासम तरि प्रस्थापित मी
नवोदितांच्या ठायी ठरलो ‘चिनार’ हल्ली

जरी पाडतो सुमार कविता रोज तरीही
कुणी न म्हणती तरी तयांना टुकार हल्ली

कोण सांगतो ? ’जमिनी’वरती गझल लिहावी
स्वच्छंदी मी, करे अंबरी विहार हल्ली

’उल्हास’ ’भिडे’ने साध्य होत ना कधीच काही
मुजोर वर्तन जगन्मान्य हा प्रकार हल्ली

वरील शेर काही विशिष्ट संदर्भाने लिहिले आहेत.
काहीसे टोमणेवजा आहेत. 


----------------------------------------------------------------
खालील शेर जनरल आहेत

विषाद वाटे दुर्मिळ झाली अस्सल बीजे
तणानेच भरलेले दिसते शिवार हल्ली

पाल चुकचुके मनी अशी का प्रतारणेची
ताजमहाला ! डळमळती का मिनार हल्ली

नुरली हिम्मत, पोकळ धमक्यांना घाबरतो
उगा भासती बोथट शस्त्रे दुधार हल्ली

गद्यप्रस्तुती प्रघात रुजला काव्यामध्ये
वृत्तबद्ध लिहिण्याला म्हणती सुमार हल्ली

सांभाळू मी कशास नखरे अलामतीचे
माझ्या मागे ही(S S S) रदिफांची कतार हल्ली

‘आई-बाबा’ इतिहासाची विदीर्ण पाने
घेइ मराठी शब्दसंपदा उधार हल्ली

भारतमाते शाप तुला हा काय मिळाला !
विचार रुजण्याआधी रुजतो विखार हल्ली

.... उल्हास भिडे (३-२-२०१३)

No comments:

Post a Comment