Saturday, February 16, 2013

दान


दान

विसरलीस मला !
दुखर्‍या मनाला
एकच समाधान....
विसरण्यासाठी का होईना,
कधीतरी स्मरणात होतो.

तण उपटावं
तसं दूर केलंस
तुझी मर्जी....
समाधान इतकंच,
की कधीतरी रुजलो होतो.

अपेक्षेने पुढे केलेल्या ओंजळीत
दिलंस
अनपेक्षित दान.....
भरभरून वाहणारं,
रितेपण.

.... उल्हास भिडे(२-७-२०१२)

No comments:

Post a Comment